Suvi Monni, johtava asiantuntija, TkT

subi webMonni on kansainvälisesti tunnettu kasvihuonekaasupäästölaskennan ja ilmastopolitiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin asiantuntija. Hän on tukenut vuodesta 2010 lähtien YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) sihteeristöä teollisuusmaiden kasvihuonekaasupäästöjä, politiikkatoimia ja skenaarioita koskevien raportointien tarkastuksissa. Kotimaassa Monni tekee vuosittain ilmastopolitiikkatoimien vaikuttavuusarvioita työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön. Hän on kehittänyt Suomen kattavimman kuntatason päästölaskentapalvelun (CO2-raportti), ollut laatimassa kolmea suomalaista Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa (SEAP), ja tarkastanut noin 250 eurooppalaisten kaupunkien laatimaa SEAP-raporttia. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) on nimennyt Monnin niiden tutkijoiden joukkoon, joiden työ myötävaikutti Nobelin rauhanpalkinnon myöntämiseen IPCC:lle vuonna 2007.

Monni on Benviroc Oy:n perustaja ja omistaja. Hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori - väitöskirjansa Monni teki VTT:llä. Kansainvälistä kokemusta Monnilla on tutkijantyöstä Euroopan komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa (JRC) Italiassa ja lukuisista kansalinvälisistä konsultointihankkeista mm. UNFCCC:lle ja Euroopan komissiolle. Monnilla on uusiutuvan energian kuntakatselmoijan pätevyys.

Ota yhteyttä Suviin – 040 543 1476, etunimi.sukunimi(at)benviroc.fi

Emma Liljeström, ilmastoasiantuntija, FM

emma webLiljeström työskentelee ilmastoasiantuntijana Benviroc Oy:ssä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu päästölaskentaa, tiedonhakua, datan käsittelyä ja raportointia sekä CO2-raportti-sivuston ylläpito. Lisäksi hän on suunnitellut paikallisen tason ilmastopolitiikkatoimia ja ollut mukana niiden arvioinnissa. Vuodesta 2015 lähtien Liljeström on ollut mukana toteuttamassa Suomen kattavimman kuntatason päästölaskentapalvelun (CO2-raportin) raportointia. Raportointi toteutetaan vuosittain noin 90 Suomen kunnalle ja kaupungille. Lisäksi hän oli mukana laatimassa Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa (SEAP) Kainuun maakunnalle. Liljeströmillä on kokemusta myös kehitysmaiden ilmastotyöstä: hän on työskennellyt monipuolisissa tehtävissä ympäristöjärjestössä Sambiassa.

Liljeström on koulutukseltaan filosofian maisteri. Opinnoissaan hän keskittyi vahvasti ympäristöasioiden hallintaan sekä viestintään. Ympäristöasioiden hallintaa hän on opiskellut kansainvälisessä maisteriohjelmassa Saksassa. Aikaisempaa työkokemusta hänellä on muun muassa Suomen Standardisoimisliitosta. Liljeströmillä on uusiutuvan energian kuntakatselmoijan pätevyys.Ota yhteyttä Emmaan – 040 549 7875, etunimi.sukunimi(at)benviroc.fi