Suvi Monni, johtava asiantuntija, TkT

subi webMonni on kansainvälisesti tunnettu kasvihuonekaasupäästölaskennan ja ilmastopolitiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin asiantuntija. Hän on tukenut vuodesta 2010 lähtien YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) sihteeristöä teollisuusmaiden kasvihuonekaasupäästöjä, politiikkatoimia ja skenaarioita koskevien raportointien tarkastuksissa. Kotimaassa Monni tekee vuosittain ilmastopolitiikkatoimien vaikuttavuusarvioita työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön. Hän on kehittänyt Suomen kattavimman kuntatason päästölaskentapalvelun (CO2-raportti), ollut laatimassa kolmea suomalaista Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa (SEAP), ja tarkastanut noin 250 eurooppalaisten kaupunkien laatimaa SEAP-raporttia. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) on nimennyt Monnin niiden tutkijoiden joukkoon, joiden työ myötävaikutti Nobelin rauhanpalkinnon myöntämiseen IPCC:lle vuonna 2007.

Monni on Benviroc Oy:n perustaja ja omistaja. Hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori - väitöskirjansa Monni teki VTT:llä. Kansainvälistä kokemusta Monnilla on tutkijantyöstä Euroopan komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa (JRC) Italiassa ja lukuisista kansalinvälisistä konsultointihankkeista mm. UNFCCC:lle ja Euroopan komissiolle. Monnilla on uusiutuvan energian kuntakatselmoijan pätevyys.

Ota yhteyttä Suviin – 040 543 1476, etunimi.sukunimi(at)benviroc.fi