Emma Liljeström, ilmastoasiantuntija, FM

emma webLiljeström työskentelee ilmastoasiantuntijana Benviroc Oy:ssä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu päästölaskentaa, tiedonhakua, datan käsittelyä ja raportointia sekä CO2-raportti-sivuston ylläpito. Lisäksi hän on suunnitellut paikallisen tason ilmastopolitiikkatoimia ja ollut mukana niiden arvioinnissa. Vuodesta 2015 lähtien Liljeström on ollut mukana toteuttamassa Suomen kattavimman kuntatason päästölaskentapalvelun (CO2-raportin) raportointia. Raportointi toteutetaan vuosittain noin 90 Suomen kunnalle ja kaupungille. Lisäksi hän oli mukana laatimassa Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa (SEAP) Kainuun maakunnalle. Liljeströmillä on kokemusta myös kehitysmaiden ilmastotyöstä: hän on työskennellyt monipuolisissa tehtävissä ympäristöjärjestössä Sambiassa.

Liljeström on koulutukseltaan filosofian maisteri. Opinnoissaan hän keskittyi vahvasti ympäristöasioiden hallintaan sekä viestintään. Ympäristöasioiden hallintaa hän on opiskellut kansainvälisessä maisteriohjelmassa Saksassa. Aikaisempaa työkokemusta hänellä on muun muassa Suomen Standardisoimisliitosta. Liljeströmillä on uusiutuvan energian kuntakatselmoijan pätevyys.Ota yhteyttä Emmaan – 040 549 7875, etunimi.sukunimi(at)benviroc.fi