Artikkelin hakemisto

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Maapallon lämpötila nousussa

Maapallon keskimääräinen pintalämpötila on noussut vuoden 1861 jälkeen. Pohjoisella pallonpuoliskolla 30-vuotisjakso 1983–2012 on todennäköisesti ollut lämpimin vähintäänkin 1400 vuoteen.

Viimeksi kuluneet kolme vuosikymmentä ovat olleet kukin lämpimämpiä kuin yksikään aikaisempi vuosikymmen 1800-luvun puolivälin jälkeen. 

Maapallon keskilämpötilan arvioidaan nousevan vuoteen 2100 mennessä 1,5 – 4 astetta verrattuna 1800-luvun lopun tilanteeseen. Viimeisimpien tutkimustulosten pohjalta näyttää hyvin todennäköiseltä, että lähes kaikki manneralueet tulevat lämpenemään maapallon keskiarvoa nopeammin ja erityisesti pohjoiset maa-alueet talvella.

Vaikutukset ihmiseen ja luontoon

Highslide JS

Lämpötilan nousu vajaalla asteella on jo nyt vaikuttanut monella tapaa maapallon luontoon ja ihmisen elinoloihin. Kielteisiä vaikutuksia aiheutuu mm:

 • luonnon monimuotoisuudelle ja ekosysteemeille
 • ihmisten ja eläinten terveydelle
 • rakennuksille ja infrastruktuurille esimerkiksi kasvaneen tulvariskin vuoksi

Myönteisiin vaikutuksiin voidaan laskea mm. kasvavat satomäärät, lisääntyvä puuntuotanto ja vähenevä talviajan energiankulutus pohjoisilla alueilla.

Muutoksia luonnossa on jo havaittu

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on jo havaittu, kuten:

 • jäätikköjen pieneneminen viime vuosikymmeninä
 • ikiroudan sulamisen alkaminen
 • järvien ja jokien jäätyminen myöhemmin ja sulaminen aikaisemmin
 • kasvien sekä eläinten elinpaikkojen muuttuminen
 • joidenkin kasvi- ja eläinpopulaatioiden pienentyminen

Suomessa havaittuja muutoksia:

 • lähialueilla talvehtivien muuttolintujen kevätmuutto on aikaistunut
 • perhoset ovat laajentaneet levinneisyyttään - Suomesta löydettiin 18 uutta perhoslajia vuonna 2001
 • monilla paikkakunnilla kasvukausi on pidentynyt yli kymmenen päivää 30 vuodessa

Tulevaisuuden vaikutuksia

Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan lämpenemisen myötä valtamerien pinnan arvioidaan kohoavan 30 – 80 senttimetrillä vuoteen 2100 mennessä. Tämä johtuu sekä veden lämpölaajenemisesta että jäätiköiden sulamisesta. Pinnan nousulla saattaa olla tuhoisat vaikutukset alaville rannikkoalueille, koralliriutoille ja atolleille. Tämä yhdessä rankkasateiden kanssa koskettaa kymmeniä miljoonia ihmisiä.

Highslide JS

Ilmasto lämpeneminen vaihtelee eri alueilla, ja samoin myös ilmastonmuutoksen vaikutukset vaihtelevat alueittan. Sademäärä kasvaa joillakin alueilla, mutta vähenee toisaalla.

Sadot pienenevät useimmilla trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla lämpötilan nousun takia ja niillä keskileveysasteen alueilla, missä lämpötilan nousu on keskimääräistä suurempi.

Kuivuus pahenee erityisesti Keski-Aasiassa, Välimeren alueella, Australiassa ja eteläisessä Afrikassa. Sen sijaan sadot lisääntyvät korkeilla leveysasteilla. Esimerkiksi Pohjois-Euroopan maatalous todennäköisesti hyötyy muutoksista. Toisaalta tuholais- ja hallavauriot saattavat heikentää satojen lisääntymistä ja sateisuus vaikeuttaa sadonkorjuuta.

Euroopassa kuivuus pahenee etelässä ja idässä, mutta sateet lisääntyvät pohjoisessa. Myös sään ääri-ilmiöiden yleisyys ja rajuus lisääntyy. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa lämpöaaltojen, kuivuuden ja toisaalta rankkasateiden sekä tulvien ennustetaan yleistyvän.

Yhä useammat ihmiset altistuvat vakaville taudeille, kuten malarialle ja koleralle. Lisäksi ihmisiä kuolee yhä enemmän kuumuuden aiheuttamaan stressiin, ja kulkutaudit lisääntyvät.

Puuntuotanto kasvaa kestävästi hoidetuilla metsäalueilla, joskin tuottoa verottavat metsäpalot kuivuuden ja myrskytuhot myrskyjen lisääntyessä. Myös metsätuholaisten uskotaan leviävän laajemmalle.

Monet ekosysteemit vaarantuvat erityisesti rannikoilla, vuoristoissa ja napa-alueilla. Kasvillisuusvyöhykkeet siirtyvät pohjoisemmaksi, jolloin joistakin lajeista tulee uhanalaisia elinympäristön muuttuessa liikaa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa maatalouteen ja moniin muihin elinkeinoihin: muun muassa kesäkauden matkailukohteet voivat kärsiä liian korkeista lämpötiloista ja helleaalloista, kun taas talvikohteita voi haitata lumenpuute.

Ilmastonmuutoksen tulevat vaikutukset Suomessa

Ilmastonmuutos näkyy jo Suomen luonnossa. Ilmastonmuutoksen edetessä Suomen keskilämpötilan ennustetaan nousevan ja sademäärien lisääntyvän. Nämä muutokset vaikuttavat vesistöjen virtaamiin ja patojen turvallisuuteen.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Ilmatieteen laitoksen laatimien mallien mukaan suuret sateet lisääntyisivät 35 – 65 prosenttia vuosisadan loppuun mennessä. Lisäys olisi suurin tammi-kesäkuussa.

Etelä-Suomen talvi on lämpenevässä ilmastossa uhanalainen. Vaikka välillä sataa lunta, se sulaa pois eikä kunnon lumipeitettä kerry. Sulaminen ja vesisateet voivat synnyttää talvitulvia. Suurten järvien pinnat nousevat erityisesti keväällä, ja kevättulvien riski säilyy.

SILMU-ohjelman skenaarioiden mukaiset lämpötilannousut aiheuttavat sen, että pohjoinen havumetsävyöhyke siirtyy noin 400 – 500 kilometriä pohjoiseen ja lehtipuut yleistyvät kaikkialla Suomessa.