Företaget

Benviroc Ab är ett finskt konsultföretag inom energi- och miljöbranschen grundat år 2006. Energismarthet, hållbar utveckling och resurssmarthet är viktiga teman inom företaget. Genom dessa teman vill vi vara med och föra Finland mot en kolneutral och hållbar framtid.

Vår största kundgrupp är kommuner och städer runt om i Finland. Dessutom erbjuder vi experttjänster för privata företag och offentliga aktörer.

Vi arbetar alltid i tät samverkan med våra kunder och alla tjänster vi erbjuder genomförs kostnadseffektivt, flexibelt och med strikt precision.

Tjänster

Vi erbjuder bland annat växthusgasberäkning enligt flera olika beräkningsmodeller (CO2-rapporten, Kasvener, HILMA). Den marknadsledande beräkningsmodellen i Finland är CO2-rapporten, som har utvecklats av Benviroc under åren 2008-2009. CO2-rapporten omfattar utsläppen från uppvärmningen av byggnader (fjärrvärme, separat uppvärmning, eluppvärmning, jordvärme), elförbruk, vägtrafik, jordbruk och avfallshantering. Dessutom kan rapporten kompletteras med tilläggstjänster enligt kommunernas önskemål. Rapporten och den tillhörande powerpoint-presentationen finns att få på svenska.

Dessutom erbjuder vi SECAP åtgärdsplaner för hållbar energi och klimat (Sustainable Energy and Climate Action Plan), energisyner enligt Motivas anvisinig samt andra experttjänster.

Klimatförändringen påverkar all företagsverksamhet. Genom att känna igen de utmaningar och möjligheter klimatförändringen förorsakar har företagen möjlighet att skapa ny affärsverksamhet, konkurrensfördel och ekonomiska besparingar. För företag erbjuder vi flera olika tjänster, som till exempel ansvarsrapporter, beräkning av kolfotspår och åtgärdsplaner.

Mer utförlig information om våra tjänster hittar ni här eller alternativt kan ni också kontakta oss. Vi svarar gärna på frågor och ser fram emot ett samarbete med just er!  

Referenser

Benviroc har både nationell och internationell erfarenhet inom växthusgasberäkning, utvärdering av klimatpolitiska åtgärders effektivitet, scenarioberäkning samt utformning av åtgärdsplaner för hållbar energi (SEAP).

Ni kan bekanta er närmare med våra referenser här.

Kontakta oss

Suvi Monni, +358 40 543 1476, suvi.monni(at)benviroc.fi

Emma Liljeström, +358 40 549 7875, emma.liljestrom(at)benviroc.fi