CO2-raportti

kuopio co2 raportti etusivu 

Mitä et voi mitata, sitä et voi hallita. CO2-raportin päästöseuranta on ensimmäinen askel kohti kunnan hiilineutraalia tulevaisuutta.

Benviroc Oy:n kehittämä ja ylläpitämä CO2-raportti on Suomen kattavin ja laadukkain kuntien päästölaskenta- ja raportointipalvelu. Palvelussa on mukana noin 90 erikokoista kuntaa ympäri Suomen. Väkiluvulla mitattuna noin neljä miljoonaa suomalaista kuuluu CO2-raportin piiriin. Mukana olevat kunnat saavat vuosittain kattavan raportin kunnan kasvihuonekaasupäästöistä sekä kunnan ilmastoviestintää tukevan kalvosarjan. Raporttipalvelu on saatavilla myös ruotsinkielisenä. Esimerkkiin vuosiraportista pääset täältä.

Kuntien ilmastoviestintää tukemaan on lisäksi kehitetty CO2-raportin kasvihuonekaasupäästöjen viikkoseuranta. Viikoittain päivittyvä päästöikkuna voidaan liittää mille tahansa nettisivulle. Viikkoseurannan tarkoituksena on konkretisoida arkipäivän valintojen merkitys ilmastonmuutokselle. Koko Suomen kattava, kuntatasolle ulottuva päästöikkuna on esillä ilmastouutissivustollamme. Päästöjen viikkoraportointi on Suomessa ainoa laatuaan ja maailmallakin sovelluksia on kehitetty ainoastaan muutamalle alueelle.

 

CO2-raporttipalvelun tärkeimmät ominaisuudet ovat:

 • päästölaskennan tarkkuus ja luotettavuus
 • tiedot ovat täysin vertailukelpoisia eri vuosien ja eri kuntien välillä
 • aina käytettävissä oleva tukipalvelu mukana oleville kunnille
 • palvelun kustannustehokkuus
 • päästötietojen ajantasaisuus

Raportin peruspakettiin kuuluvat rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö), kuluttajien sähkönkulutus, teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. Tärkeänä osana raporttia ovat erilaiset kuntien väliset vertailut, kuten saman maakunnan tai saman kokoluokan kuntien vertailu. Raporttiin on lisäksi mahdollista liittää lisäominaisuuksia monipuolisesta valikoimasta.

Esimerkkejä tarjoamistamme lisäpalveluista ovat:

 • perusvuoden päästölaskenta
 • kunnan oman toiminnan päästölaskenta
 • teollisuuden ja työkoneiden päästölaskenta
 • muiden liikennemuotojen (lento-, vesi- ja raideliikenne) päästölaskenta
 • maankäyttösektorin päästöt ja nielut
 • normeerattu päästölaskenta

CO2-raportti noudattaa kulutusperusteista laskentatapaa. Mukana olevat päästöt lasketaan kunnalle sen mukaan, paljonko kunnassa (maantieteellisenä alueena) kulutetaan sähköä, kaukolämpöä, sekä lämmityksen ja liikenteen polttoaineita. Näin ollen esimerkiksi kunnassa tuotettu kaukolämpö tai sähkö, joka kulutetaan kunnan ulkopuolella, ei ole mukana kunnan päästöissä. Maatalouden osalta mukana on kunnan alueella tapahtuva maataloustuotanto. Jätesektorin osalta kunnan päästöiksi lasketaan kunnan alueella syntyneen jätteen ja jäteveden käsittelyn päästöt riippumatta siitä, missä jätteet ja jätevedet käsitellään.

CO2-raportin kasvihuonekaasujen laskenta perustuu Benviroc Oy:n laskentamalliin, joka noudattaa Euroopan Unionin kaupunkien ja kuntien päästölaskentaa varten kehittämää standardia. Laskentamalli vastaa tapaa, jolla Suomi raportoi päästönsä YK:n ilmastosopimukselle. Käyttämällä yhtenäistä laskentamenetelmää varmistetaan päästölaskennan vertailtavuus. CO2-raportin menetelmää on kuvattu myös Energy Policy -lehdessä julkaistussa artikkelissa.  

CO2-raporttipalvelu kehitettiin Tekesin tuella vuosina 2008–2009, ja ensimmäiset vuosiraportit julkaistiin vuonna 2010. Kehitystyö jatkuu edelleen ja CO2-raporttipalvelu pyrkii vastaamaan jokaisen jäsenkuntamme toiveisiin ja tarpeisiin.