Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP)

Kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimus (Covenant of Mayors for Climate & Energy) on jatkoa Euroopan komission vuodesta 2008 lähtien koordinoimalle kaupunginjohtajien ilmastosopimukselle (Covenant of Mayors). Ilmasto- ja energiasopimukseen liittyvät kaupungit sitoutuvat vähintään 40 % päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä. Kaupungit myös sitoutuvat ilmastonmuutoksen sopeutumisen edistämiseen. Sopimukseen liittyminen ja sen velvoitteiden täyttäminen mahdollistaa EU-rahoituksen hakemisen tietyistä rahoitusinstrumenteista.

Kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen liittyvät alueet sitoutuvat laatimaan kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) kahden vuoden kuluessa aloitteeseen liitymisestään. SECAP:issa esitetään perusvuoden päästölaskenta ja määritellään tärkeimmät toimet, joilla alue pyrkii saavuttamaan päästövähennystavoitteensa. Lisäksi tarkastellaan alueelle kohdistuvia ilmastonmuutoksen riskejä ja haavoittuvuutta.

Benviroc Oy auttaa kuntia, kaupunkeja ja muita alueita SECAP:n laatimisessa. Tuemme alueita päästövähennystavoitteiden asettamisessa, toimenpiteiden suunnittelussa ja toimeenpanossa. Arvioimme toimenpiteiden päästövähennysvaikutukset, kustannukset ja kustannustehokkuuden, laadimme skenaarioita ja visioita tulevaisuudesta. Lisäksi toteutamme ilmastonmuutoksen riskien ja haavoittuvuuden analyysin.

Tarjoamme SECAP:n laadintaa kokonaisuudessaan sekä konsultointia toimenpideohjelman tiettyjen osa-alueiden laatimiseksi.

Toteuttamiimme hankkeisiin pääset tutustumaan täällä.

Ota yhteyttä, kun toimenpideohjelman laatiminen tulee ajankohtaiseksi!

SECAP