Kestävän kehityksen indikaattorit

YK:n jäsenmaat sopivat 17 kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goals) sekä toimintaohjelmasta (Agenda 2030) vuonna 2015. Universaalit kestävän kehityksen tavoitteet koskevat niin köyhiä kuin rikkaita maita. Vuonna 2016 voimaan astuneen tavoiteohjelman tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä huomioiden ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset seikat.

Tuotamme yhteistyössä MSDI Oy:n kanssa kaupungeille ja kunnille suunnattua MayorsIndicators-indikaattoripalvelua tiedolla johtamisen tueksi ja kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaan. Palvelu on kehitetty yhteistyössä kuntien kanssa Tekesin CleanWeb-ohjelman tuella. Palvelu pohjautuu YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen tuottaen tietoa eri osa-alueiden, kuten ympäristön, talouden ja hyvinvoinnin kehityksestä kunnissa.

Edistystä kohti kestävää kehitystä mitataan kattavilla ja vertailukelpoisilla indikaattoreilla, joiden avulla voidaan myös arvioida kunnan eri toimialoilla tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. Lisäksi monipuolisten indikaattoreiden avulla mahdollistetaan, että ajantasainen tilastotieto ja tilannetta tai ilmiötä kuvaavat faktat otetaan johtamisessa ja päätöksenteossa huomioon. Kunnat voivat myös lisätä omia indikaattoreitaan MayorsIndicators-tietokantaan, ja alustalle voidaan joustavasti rakentaa erilaisia ratkaisuja vastaamaan kuntaryhmien tarpeita. Vastaamme kuntien eri toimialojen selvitys-, raportointi- ja viestintätarpeisiin – keskitetty tieto säästää aikaa ja vaivaa!

 

 

MI värilogo bittikartta nettikäyttöön