Kuntien ja kaupunkien toimenpideohjelmat

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan kannalta merkittävä globaali ympäristöhaaste. Sillä arvioidaan olevan monenlaisia vaikutuksia elämäämme ja ympäristöömme. Kuntien ja kaupunkien rooli sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä että siihen sopeutumisessa on suuri. Jotta saavuttaisimme kansallisella ja kansainvälisellä tasolla asetetut ilmastotavoitteet, ovat kunnissa ja kaupungeissa toteutetut toimet ensiarvoisen tärkeitä. 

Benviroc Oy laatii energia- ja ilmasto-ohjelmia sekä strategioita kaiken kokoisille kunnille ja kaupungeille. Hankkeet toteutetaan toimintaperiaatteemme mukaisesti tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa ja räätälöidään jokaisen asiakkaan toiveita ja tarpeita vastaaviksi. Tarjoamme päästölaskentaa, päästövähennystavoitteiden, -toimenpiteiden ja -ohjelmien laatimista, arvioimme toimenpiteiden kustannukset ja kustannustehokkuuden sekä laadimme skenaarioita ja visioita. Toteuttamiimme ilmasto-ohjelmiin pääset tutustumaan täällä