Politiikkatoimien vaikuttavuusarviot

Laadimme paikallisten, alueellisten ja kansallisten ilmastopolitiikkatoimien vaikuttavuusarvioita. Palvelumme kattaa politiikkatoimien ansiosta saavutetut päästövähennykset sekä arviot tulevista vähennyksistä. Lisäksi arvioimme toimenpiteiden kustannus- ja työllisyysvaikutuksia sekä myönteisiä ja kielteisiä oheisvaikutuksia. Vaikuttavuusarvioinnin menetelmämme perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin parhaisiin käytäntöihin. 

Referenssisivuillamme on lisätietoa toteuttamistamme vaikuttavuusarvioista paikallisella ja kansallisella tasolla.