Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen laadinta tarjoaa kunnalle mahdollisuuden kartoittaa uusiutuvan energian lisäyspotentiaalia sekä suunnitella konkreettisia ja kustannustehokkaita uusiutuvan energian käyttöä lisääviä toimenpiteitä. Uusiutuvan energian ja paikallisten energianlähteiden käytön lisäämisellä on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä, lisätä työpaikkoja, luoda uutta yritystoimintaa sekä saavuttaa asetettuja ympäristötavoitteita. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää tukea katselmuksen laadintaan.

Kuntakatselmus voidaan toteuttaa kunnan tai sen sisältä valitun alueen kattavana, tai laajempana, usean kunnan tai seutukunnan kattavana. Katselmuksessa kartoitetaan alueen energiantuotannon ja -kulutuksen nykytila sekä laaditaan sähkön- ja lämmöntuotannon sekä -kulutuksen energiataseet. Katselmuksessa tunnistetaan toimenpiteitä, joilla uusiutuvan energian käyttöä voidaan alueella lisätä. Toimenpiteille tehdään päästövähennys- ja kustannusarviot.

Asiantuntijan laatima katselmus tuottaa konkreettista tietoa päätöksenteon tueksi ja on hyödyksi kunnalle usealla eri tavalla. Kuntakatselmuksella saavutettuja etuja ovat muun muassa:

  • Uusiutuvan energian käytön lisääminen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja muita haitallisia ympäristövaikutuksia. Se edistää kansallisten päästövähennystavoitteiden saavuttamista.
  • Uusiutuvan energian ja paikallisten energianlähteiden käyttöönotto lisää alueen yritystoimintaa ja työllisyyttä.
  • Paikallisten energianlähteiden käyttö monipuolistaa alueen energiavalikoimaa ja lisää energiaomavaraisuutta.
  • Toimenpiteet tuottavat taloudellisia säästöjä.
  • Katselmusraportti tarjoaa tietoa päätöksentekoon, markkinointiin ja tiedotukseen.

Motivan uusiutuvan energian kuntakatselmoijakoulutuksen käyneet asiantuntijamme toteuttavat katselmuksia Motivan ja työ- ja elinkeinoministeriön määrittelemien ohjeiden mukaisesti. Kuntakatselmus tehdään tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa ja räätälöidään kunnan erityispiirteiden ja kiinnostuksen mukaiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää tukea kuntakatselmuksen tekoon. Asiantuntijamme auttavat kuntaa tukihakemuksen laatimisessa ja tukihakemusprosessissa.

Lisätietoa uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta löytyy Motivan sivuilta.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä kuntaasi parhaiten hyödyttävä katselmus!