Alueelliset energia- ja kasvihuonekaasutaseet

Benviroc Oy on Suomen johtava yritys kuntien ja maakuntien kasvihuonekaasulaskennoissa ja raportoinnissa. Esimerkkejä toteuttamistamme alueellisista laskennoista ovat:

CO2-raportti: Tekesin tuella kehitetyssä CO2-raporttipalvelussa lasketaan yli 90 Suomen kunnan kasvihuonekaasupäästöt viikko- ja vuositasolla. Viikkotason päästöjä voi seurata päästöikkunasta. Vuositason päästöt raportoidaan kunnille toimitettavilla vuosiraporteilla, joissa on esitetty myös vertailu edellisiin vuosiin ja muihin kuntiin. Esimerkkivuosiraporttiin pääset täältä. CO2-raportin menetelmää on kuvattu myös Energy Policy - lehdessä julkaistussa artikkelissa.

Päijät-Hämeen kasvihuonekaasutaseselvitys: Hankkeessa laskettiin kaikkien Päijät-Hämeen kuntien kasvihuonekaasupäästöt vuosilta 2017 ja 2018.

Siilinjärven kunnan kasvihuonekaasupäästöt 2017: Hankkeessa toteutettiin kasvihuonekaasupäästöselvitys Siilinjärven kunnalle osana kiertotaloutta ja resurssiviisautta edistävää KieRe-hanketta. Selvitys sisälsi päästölaskennan useille eri sektoreille (rakennusten lämmitys ja sähkönkulutus, teollisuus, tieliikenne ja muut liikennemuodot, maatalous, jätehuolto sekä maankäyttösektori). Selvitystä hyödynnetään Siilinjärven kunnan resurssiviisausohjelman laadinnassa, päästöjen hallinnassa ja yleisesti kunnan toiminnassa.

Tampereen kaupungin kasvihuonekaasupäästöt vuosilta 1990, 2010 ja 2015: Hankkeessa laskettiin carbonn Climate Registry (cCR) -raportointikehyksen mukaiset Tampereen kaupungin kasvihuonekaasupäästöt vuosilta 1990, 2010 ja 2015. cCR-raportointikehyksen mukainen päästölaskenta perustui Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC guidance) -laskentaohjeeseen ja sisälsi seuraavat sektorit: energia, liikenne, jätehuolto, teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö (IPPU), maatalous, metsätalous, maankäyttö ja maankäytön muutokset (AFOLU) sekä muut päästöt. 

Pohjois-Karjalan maakunnan kasvihuonekaasupäästöt 2007 ja 2012: Hankkeessa laskettiin Pohjois-Karjalan kasvihuonekaasupäästöt kahdelta vuodelta.

Oulun seudun kasvihuonekaasupäästöjen laskenta ja menetelmien vertailu 1990, 2004 ja 2010: Oulun kaupungin toimeksiannosta toteutetussa hankkeessa laskettiin Oulun seudun kuntien kasvihuonekaasupäästöt kolmelle vuodelle usealla eri menetelmällä ja tarkasteltiin menetelmän valinnan vaikutusta päästökehitykseen. 

Varsinais-Suomen energia- ja kasvihuonekaasutase 2010: Hankkeessa laadittiin Varsinais-Suomen energia- ja kasvihuonekaasutase vuodelle 2010. Taseet laskettiin kaikille Varsinais-Suomen seutukunnille sekä kaikille Varsinais-Suomen 28 kunnalle. Selvitys toteutettiin Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian toimeksiannosta osana EETU-energiasta maakunnan etu -hanketta.

Kainuun kasvihuonekaasutase 2009: Hankkeessa laskettiin Kainuun maakunnan energia- ja kasvihuonekaasutase vuodelle 2009. Mukana olivat kaikki sektorit: energian tuotanto ja kulutus (sähkö, kaukolämpö, teollisuuden lämpö ja höyry), teollisuuden prosessipäästöt, rakennusten erillislämmitys, työkoneet, muu polttoaineen kulutus, tie-, vesi-, lento- ja raideliikenne, maatalous, jätehuolto, maankäyttö ja metsätalous. Sähkönkulutuksen päästöt laskettiin käyttäen kolmea eri menetelmää: Kasvener-mallia, keskimääräistä valtakunnallista sähkön päästökerrointa, sekä olettaen, että kaikki maakunnassa tuotettu sähkö käytetään paikallisesti.