Alueelliset energia- ja kasvihuonekaasutaseet

Benviroc Oy on Suomen johtava yritys kuntien ja maakuntien kasvihuonekaasulaskennoissa ja raportoinnissa. Esimerkkejä toteuttamistamme alueellisista laskennoista ovat:

CO2-raportti: Tekesin tuella kehitetyssä CO2-raporttipalvelussa lasketaan yli 90 Suomen kunnan kasvihuonekaasupäästöt viikko- ja vuositasolla. Viikkotason päästöjä voi seurata päästöikkunasta. Vuositason päästöt raportoidaan kunnille toimitettavilla vuosiraporteilla, joissa on esitetty myös vertailu edellisiin vuosiin ja muihin kuntiin. Tähän mennessä kuntakohtaisia vuosiraportteja on tehty noin 500. Tampereen CO2-raporttiin pääset täältä. CO2-raportin menetelmää on kuvattu myös Energy Policy - lehdessä julkaistussa artikkelissa.

Pohjois-Karjalan maakunnan kasvihuonekaasupäästöt 2007 ja 2012: Hankkeessa laskettiin Pohjois-Karjalan kasvihuonekaasupäästöt kahdelta vuodelta

Oulun seudun kasvihuonekaasupäästöjen laskenta ja menetelmien vertailu 1990, 2004 ja 2010: Oulun kaupungin toimeksiannosta toteutetussa hankkeessa laskettiin Oulun seudun kuntien kasvihuonekaasupäästöt kolmelle vuodelle usealla eri menetelmällä ja tarkasteltiin menetelmän valinnan vaikutusta päästökehitykseen. 

Varsinais-Suomen energia- ja kasvihuonekaasutase 2010: Hankkeessa laadittiin Varsinais-Suomen energia- ja kasvihuonekaasutase vuodelle 2010. Taseet laskettiin kaikille Varsinais-Suomen seutukunnille sekä kaikille Varsinais-Suomen 28 kunnalle. Selvitys toteutettiin Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian toimeksiannosta osana EETU-energiasta maakunnan etu -hanketta.

Kainuun kasvihuonekaasutase 2009: Hankkeessa laskettiin Kainuun maakunnan energia- ja kasvihuonekaasutase vuodelle 2009. Mukana olivat kaikki sektorit: energian tuotanto ja kulutus (sähkö, kaukolämpö, teollisuuden lämpö ja höyry), teollisuuden prosessipäästöt, rakennusten erillislämmitys, työkoneet, muu polttoaineen kulutus, tie-, vesi-, lento- ja raideliikenne, maatalous, jätehuolto, maankäyttö ja metsätalous. Sähkönkulutuksen päästöt laskettiin käyttäen kolmea eri menetelmää: Kasvener-mallia, keskimääräistä valtakunnallista sähkön päästökerrointa, sekä olettaen, että kaikki maakunnassa tuotettu sähkö käytetään paikallisesti.