Carbonn-päästölaskelma

Benviroc Oy laski Tampereen kaupungille carbonn Climate Registry (cCR) -raportointikehyksen mukaiset kasvihuonekaasupäästöt vuosilta 1990, 2010 ja 2015. Raportointikehyksenä cCR on yhteensopiva useiden kansainvälisten aloitteiden kanssa, kuten esimerkiksi Compact of Mayors sekä WWF:n Earth Hour Challenge.
cCR-raportointikehyksen päästölaskenta perustuu Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC guidance) -laskentaohjeeseen. Laskenta sisältää seuraavat sektorit:

  • Energia
  • Liikenne
  • Jätehuolto
  • Teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö (IPPU)
  • Maatalous, metsätalous, maankäyttö ja maankäytön muutokset (AFOLU)
  • Muut päästöt

Tampereen laskenta toteutettiin cCR-laskentaohjeen mukaisen kuntatason (community) laajuuden mukaisesti. Laskenta sisälsi suorat kaupungin alueella tapahtuvat päästöt (scope 1), epäsuorat energiasektorin päästöt (scope 2) sekä osittain myös kaupungin toiminnasta aiheutuvia kaupungin ulkopuolella toteutuneita päästöjä (scope 3). Laskenta sisälsi CO2, CH4, N2O, HFC, PFC sekä SF6 -kasvihuonekaasujen päästöt.