Maankäytön kasvihuonekaasutase

Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutaseen laskennassa ovat mukana ne maankäyttömuodot, joiden päästöjä ja nieluja voidaan pitää ihmistoiminnan vaikutuksen alaisina: metsät, viljelysmaat, ruohikkoalueet ja turvetuotantoalueet. Maankäyttösektorin laskennassa hyödynnetään seuraavia aineistoja:

  • Valtakunnan metsien inventoinnin aineistoa
  • Suomen kasvihuonekaasuinventaarion parametreja
  • Metsä- ja kitumaan pinta-alatietoja
  • Viljely- ja ruohikkomaiden pinta-alatietoja
  • Turvetuotantoalueiden tietoja

Maankäyttösektorin päästöjen ja nielujen laskenta on toteutettu muun muassa Joensuulle, Kuopiolle, Suonenjoelle, Tampereelle sekä Etelä- ja Pohjois-Savolle.