Yritysten ja kiinteistöjen hiilijalanjäljet

Benviroc Oy laatii yrityksille päästö- ja hiilijalanjälkilaskelmia ja auttaa yrityksiä hyödyntämään tietoa viestinnässä, markkinoinnissa ja liiketoiminnan kehityksessä. Laadimme myös kiinteistöjen hiilijalanjälkilaskelmia, jotka yhdessä hiilineutraaliusskenaarioidemme kanssa auttavat kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä tunnistamaan kustannustehokkaimmat toimenpiteet hiilijalanjäljen pienetämiseen. Esimerkkejä hankkeistamme ovat:

Maalämmön CO2-säästö: Hankkeessa laskettiin CO2-säästö joka saadaan, kun kolme erityyppistä kiinteistöä siirtyy öljy- tai sähkölämmityksestä Gebwell Oy:n maalämpöön. Tulosta verrattiin muihin toimenpiteisiin, joilla voidaan saada aikaan vastaava säästö. Gebwell käytti tuloksia viestinnässään.

Jätteenkäsittelyketjujen hiilijalanjälkien laskenta: Hankkeessa laskettiin Ekokemin yhdyskuntajätteen käsittelyn hiilijalanjäljet vaihtoehtoisille käsittelyketjuille, joita olivat kaatopaikkasijoitus sekä poltto kahdessa eri jätevoimalassa. 

Ilmastokatu-hanke: Yhdessä Vantaan ja Helsingin ympäristökeskusten, Green Building Council Finlandin, HSY:n Ilmastoinfon ja Aalto-yliopiston kanssa Benviroc oli mukana toteuttamassa Ilmastokatu-hanketta Helsingin Iso-Roobertinkadulla sekä Vantaan Tikkurilassa. Laskimme kiinteistöille käytön hiilijalanjäljen hankkeen alkaessa (2015) ja päättyessä (2017). Käytön hiilijalanjälki kertoo kiinteistön lämmityksen, sähkökulutuksen ja vedenkulutuksen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Osalle kiinteistöistä laadimme myös hiilineutraaliusskenaarion, jossa tarkastelimme toimenpiteitä hiilineutraaliuden saavuttamiseen. Lue lisää hankkeesta esimerkiksi täältä.

Ammattikorkeakoulu Laurean hiilijalanjäljen laskenta: Hiilijalanjäljen laskenta Laurean Otaniemen sekä Tikkurilan kampuksille toteutettiin vuosilta 2015 ja 2016 Greenhouse gas protocol (GPC) -laskentaohjeeseen perustuvan Green Building Council Finlandin laskentaohjeen mukaisesti. Hankkeessa kampusten hiilijalanjälkiä verrattiin eri vuosilta ja keskenään.